Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

9 Haziran 2012 Cumartesi

DÜNYA İMTİHAN YERİDİR

DÜNYA İMTİHAN YERİDİR Kuran-ı kerimde Dünya hayatı ifadesi 40 ayette geçmektedir.Kuran-ı kerim dünya hayatını şöyle tarif ediyor. AYET:”Bilinki Dünya hayatı, bir oyun,eğlence,süs,kendi aranızda övünme , mal ve evlat çoğaltma yarışıdır.Bu tıpkı bir yağmura benzerki ; Bitirdiği ot ekicilerin hoşuna gider. Sonra kurur onu sapsarı görürsün. Sonra çör çöp olur.Ahirette ise çetin bir azab,Allahtan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.(Hadid-20)” Başka bir ayeti kerimede Dünya hayatı şöyle tarif ediliyor. AYET:”Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince asıl yaşam ordadır. keşke bilmiş olsalardı.(ankebut 64) Peygamberimiz(sav) Dünya hayatını şöyle tarif ediyor. HADİS:”Dünya hayatının benzeri bir ağaç altında dinlenip, gölgelenen ve az sonra yoluna devam eden yolcunun konaklamasına benzer. O oradan ayrılır. Bir başka yolcu gelir. biraz dinlenir. ve kalkar gider. (Tirmizi- Riyazüssalihin-356) Başka bir hadisi şerifte şöyle tarif edilir. HADİS:”Dünya hayatı Ahiret hayatına nispetle birinizin parmağını denize sokup çıkarmasının benzeridir. Bu misali iyi tefekkür edin.”(Müslim-Riyazüssalihin- 346) AYET:”(Ellezi helegelmevte vel hayate liyebluveküm eyyüküm ehsenu ğamela)O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır.”(Mülk-2) Allah(cc) biz insanları imtihan etmek için, kendisine kulluk ve ibadet etmemiz için, Dünyaya getirmiştir. Bu hususta onlarca ayeti kerime mevcuttur. Ahiretteki sonsuz yaşamda cennete kavuşmak için dünyanın bir basamak olduğuna dair de onlarca ayeti kerime mevcuttur. Cenab-ı hak biz müslümanlardan dünyalık istemememiz gerektiğini Dünyalık isteyenlerin istediklerine kavuşacaklarını ; Ancak akıllı olanın ahireti isteyen olduğunu bize ayetlerinde bildiriyor. işte size bu hususta bir ayet meali. AYET:”Her kim bu çarçabuk geçen bu dünyayı dilerse , dilediğimiz kimseye ,dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir.Sonrada onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kimde ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte bunların çabaları kabul edilir. Onlar kurtuluşa ereceklerdir.Hepsine onlarada, bunlarada(dünyayı isteyenede, ahireti isteyenede) Rabbinin ihsanından(istediklerini) veririz.Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır.Elbetteki ahiret derece ve üstünlük farkaları bakımından daha hayırlıdır.(İsra-18-21) Çocuklarının rızgını helal inden kazanmak için çalışır.Kendi el emeği ile geçimini temin eder.İbadetini yerine getirir.Kazancından Allah yolunda harcar. İnsanlara faydalı olmaya gayret eder. Dünyası için ahiretini terk etmez. mal ve evlat sevgisi onu ahirete hazırlıktan ve ibadetten alıkoymaz. Mal ve evlat hakkında bakınız kuran-ı kerimde ne buyrulur. AYET:”Bilinizki mallarınız ve çocuklarınız.birer imtihandır. Allaha gelince büyük mükafat onun katındadır.(Enfal-28) Yine başka bir ayeti kerimede mealen AYET:”Ey müminler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allahı anmaktan alıkoymasın.Kim? bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.((Münafıkun-9) Dünya hayatına aldanmamız gerektiğini bize allah(cc) şöyle buyuruyor. AYET:”Ey insanlar Allahın vaadi gerçektir.Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcı(şeytan,nefis) Allahın affına güvendirerek sizi aldatmasın. (Fatır-5) Dünya haytı konusunda peygamberimiz(sav) in bir çok hadisi mevcutur. işte birisi HADİS.”İnsanoğlu malım, malım diyor. Ey Ademoğlusenin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, yahutta sadaka olarak verip sevabını deftere yazdırdıktan başka senin gelirinmi ? var.(Müslim -Riyazüssalihin- 35) Sayın okurlarım Allah(cc) Dünya malına heves etmeyi zengine heves etmeyi yasaklar işte ayet. AYET:”Derken depdebesi içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler ne olurdu. dediler karuna verilen şu servet gibi bizimde malımız olsaydı. o hakikat büyük bir bahtiyarlıktır. Kendilerine ilim verilenlerde şöyle dediler. Yazıklar olsun size Allahın sevabı iman ve iyi amel işleyenler için daha hayırlıdır. Bunada sabredenler kavuşturulur.(Kasa-79-80) Başka bir ayette şöyle buyrulur. AYET:” Kafirlere dünya hayatı cazip görünmekte ve busebeple iman edenlerle alay etmektedirler.Halbuki Allahtan sakınanlar Kıyamet günü onların çok üstündedirler. Allah(CC) dilediğine hesapsız rızık verir.(Bakara-212) Kıymetli okuyucularım. Dünya hayatını araç değil amaç edinenler.Dünyaya mala tapınanlara öğüt fayda etmez. Bu insanlar paraya tapmaktadırlar. allaha dua ederler para için, İbadet ederler para için ,bu kişilerin sonu son derece tehlikelidir. Halbuki gerçek müslüman malı dünyayı parayı amaç olarak değil araç olarak görür. Bu malın ,paranın, servetin, evlatların, sağlığın , ona emanet olarak verildiğini bilir.Bu dünyanın gelip geçici olduğunu bilir. nitekim peygamberimiz(sav) buyurduki HADİS”Bu dünyada garip bir yolcu gibi ol(Buhari -Riyazüssalihin-350) Müslüman cenneti ahirette arar dünyada değil nitekim peygamberimiz(sav) buyurduki HADİS:”(Eddünya sicnul mümini ve cennetül kafiri)Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir.(Müslim-Riayazüsslihin-350)